EFOP-3.5.2-17-2017-00001 - Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)

Projektazonosító:

EFOP-3.5.2-17-2017-00001

   

Kedvezményezett neve:

 

 

Nyíregyházi Egyetem    
A pályázat fő tagja:  Debreceni Egyetem    
Konzorciumi tagok: Nyíregyházi Egyetem és Miskolci Egyetem    
EFOP-3.5.2-17-2017-00001 Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)

400.742.309,- Ft

a támogatás mértéke 100%

2017.07.01.- 2020.06.30.
A Nyíregyházi Egyetemre eső projekt összege  

102.332.457,- Ft, a támogatás mértéke 100%

   

EFOP-3.6.2-16-2017-00001 - Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében

Kedvezményezett neve:

Nyíregyházi Egyetem

Fő tag: Debreceni Egyetem
Konzorcium tagok: Nyíregyházi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem

Projekt megnevezése:

Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében

Projekt azonosító száma:

EFOP-3.6.2-16-2017-00001

Leszerződött támogatás összege: 967 420 489 Ft

Nyíregyházi Egyetem esetében ez az összeg:

210 000 000 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Támogatás intenzitása (%):

100%

 

 

EFOP-3.4.3-16-2016-00018 - Tudásfejlesztés és -hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen

 

Projektgazda neve: Nyíregyházi Egyetem
Projekt megnevezése: Tudásfejlesztés és -hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen
Projekt azonosító száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00018
Leszerződött támogatás összege (Ft): 378 435 527 Ft
Támogatás intenzitása (%): 100%
Projekt tartalma A Nyíregyházi Egyetem stratégiájának alapgondolata, az alkalmazott tudományok egyeteme funkcióval összhangban a tudásfejlesztés és -hasznosítás. A tudásfejlesztés célhoz illeszkedve a térség meghatározó oktatási és szellemi központjává szeretnénk válni, a tudáshasznosítás cél pedig kifejezi azt a törekvésünket, hogy nemcsak a tudás alkalmazásra, hanem annak gazdasági és társadalmi hasznosítására is törekszünk. Stratégiai célként fogalmaztuk meg az egyetemi szintű és színvonalú oktatást, a képzések további bővítését, az idegen nyelven folyó stúdiumok fejlesztését, a kapcsolatok szélesítését a hazai és a nemzetközi partnerintézetekkel, a megyével és Nyíregyháza városával, valamint a határon túli képzés fenntartását és bővítését annak érdekében, hogy a Nyíregyházi Egyetem hosszútávon biztosítson kiszámítható jövőt az itt továbbtanulni szándékozóknak. A fentiekkel összhangban a projektben az alábbi célokat fogalmaztuk meg:
   
  A projekt közvetlen céljai:
  • A felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése a társadalomban;
  • Mindenki számára elérhető legyen a felsőoktatás;
  • A képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítése;
  • Az elméleti-gyakorlati képzési elemek arányainak racionalizálása;
  • Oktatási innováció megvalósítása;
  • A hallgatók digitális kompetenciáinak és információszerzési, kezelési képességének fejlesztése;
  • A Nyíregyházi Egyetem növelje a helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepét;
  • A képzési kapacitások modernizálása;
  • Az egyetemi könyvtári és egyéb információs szolgáltatásokhoz széleskörű hozzáférés biztosítása;
  • Egységes Kárpát-medencei tér kialakításának elősegítése;
  • A Fenntartható Fejlődési célok beépítése a képzési és működési folyamatokba;
  • A társadalmi aktivitás és szerepvállalás erősítése a hallgatók körében.
   
  A projekt hosszútávú céljai:
  • Színvonalas, minőségi oktatás kialakítása;
  • EU és szakpolitikai célok megvalósításának elősegítése;
  • Hozzájárulás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program céljainak megvalósításához.
  A Nyíregyházi Egyetem általános stratégiai célja, hogy egy olyan rendszer kerüljön létrehozásra, amelyben a beavatkozások eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók és mind az intézmény emelkedő teljesítménnyel legyenek képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is.

K 120348 K_16 - A klímaváltozás hatásainak mérése a hosszútávon vonuló madárfajoknál: esettanulmány a magyar partifecske (Riparia riparia) állomány alapján

K 120348 K_16  A klímaváltozás hatásainak mérése a hosszútávon vonuló madárfajoknál: esettanulmány a magyar partifecske (Riparia riparia) állomány alapján 29 590 000 Ft 2016.12.01.-2020.11.30.