EFOP-3.1.2-16-2016-00001 - A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából

 

„A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából”

 

 

Projektadatok   
Projektgazda neve:  Nyíregyházi Egyetem (konzorciumi tag)
Projekt megnevezése: A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében
Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.2-16-2016-00001
Konzorciumi szinten leszerződött támogatás összege (Ft): 9,860 milliárd forint
Nyíregyházi Egyetem konzorciumi tag _ Leszerződött támogatás összege (Ft): 419, 916 850 millió forint
Tartalék: 0 Ft
Támogatás intenzitása (%): 100%
Megvalósítás kezdete: 2017.01.01
Fizikai befejezés dátuma (hatályos): 2021.09.30

 

Konzorciumvezető: Eszterházy Károly Egyetem
Konzorciumi tag1: Debreceni Egyetem
Konzorciumi tag2: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Konzorciumi tag3: Miskolci Egyetem
Konzorciumi tag4: Nyíregyházi Egyetem
Konzorciumi tag5: Szegedi Tudományegyetem
Konzorciumi tag6: Pécsi Tudományegyetem
Konzorciumi tag7: Oktatási Hivatal

 

 

Indikátorok és szakmai elvárások Nyíregyházi Egyetem   Konzorciumi szinten  Mértékegység Határidő
Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma 18 210 db 2021.09.30
Kidolgozott és akkreditált továbbképzések   7 db 2021.09.30
A fejlesztésbe bevont intézmények 125 1500 db 2021.09.30
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma 2923 35000 2021.09.30

 

 

Projekt tartalma:

Megvalósítási szakaszának negyedik évébe lépett a 2017. január 1-jével indult EFOP-3.1.2-16-2016-00001 számú „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából” elnevezésű pályázati program. A 100%-os támogatási intenzitású projekt keretében a 9,860 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével a támogatott konzorcium tagjaként a Nyíregyházi Egyetem 2018-2021 között, az az iskolák tanítóinak, tanárainak kínál továbbképzéseket a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából. Az Egyetem 2018, 2019 és 2020 folyamán térítésmentes 120 órás és 30 órás foglalkozásokat bonyolított le az Észak-Alföldi régió megyéiben, a köznevelési intézmények módszertani fejlesztése, megújítása érdekében.

Az EU 2020 stratégia céljainak hazai megvalósulását szolgáló Nemzeti Reform Program egyik fő célkitűzése a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése, illetve a köznevelés hátránykompenzációs képességének a növelése. Ennek megfelelően a pályázati megvalósítók a lemorzsolódás megelőzésére alkalmas, tanulást támogató pedagógiai módszerek kidolgozására és azok országos elterjesztésére, valamint a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítására vállalkoztak.

A kiemelt pályázati projekt megvalósítói konzorciumi együttműködésben a Nyíregyházi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Oktatási Hivatal, Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem.

2017-ben konzorciumi szinten elindult a képzési, továbbképzési, valamint a tanítást-tanulást segítő segédanyagok fejlesztése, melynek eredményeképpen Nyíregyházi Egyetem 15 fajta pedagógus-továbbképzés képzői és résztvevői kézikönyvével tudta elindítani a képzéseket, valamint a köznevelési intézmények rendelkezésére bocsátott 25 féle tanári és tanítói kézikönyvet. 2018. és 2019 folyamán több mint 100 intézmény bevonásával egyenként 167 darab 30 órás kurzust bonyolított le az Egyetem Régiós Képzési és Továbbképzési Központja. Ezen kurzusok nagy része a komplex alapprogram 120 órás képzéscsoport kurzusaiból épült fel, de nagy sikernek örvendenek a 30 órás Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal és a Komplex alapprogram szintén 30 órás moduláris képzései is. 2020 folyamán tovább folytatódnak a 30 órás pedagógus-továbbképzések, melyeket elsősorban a különböző fejlesztéspolitikai szempontból kiválasztott, illetve a korai iskolaelhagyás tekintetében veszélyeztetett intézmények pedagógusainak bevonásával végeznek a Nyíregyházi Egyetem oktatói és gyakorlóiskolai szakvezetői. A képzéseket megyénken kívül Jász-Nagykun-Szolnok megye, valamint Hajdú-Bihar megye köznevelési intézményei is igénybe veszik. A kiemelt pályázat megvalósítói a pedagógus-továbbképzések folytatása mellett 2020-ban továbbra is mentorálással, iskolalátogatással és személyes tanácsadással segítik a Komplex alapprogram képzéseiben részesült intézményekben az új módszertan bevezetését, melynek központi eleme olyan differenciált nevelés, mely biztosítja az élményszerű, innovatív, kooperatív és motiváló osztálytermi munkát. Ezek az intézmények az idén csatlakoznak a Komplex alapprogram országos intézményhálózatához, KAPOCS hálózathoz, illetve pályázhatnak a Komplex alapprogram mintaiskoláinak járó „Élménysuli” elnevezés megszerzésére.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.