Infrastrukturális fejlesztés a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban

Nagyszabású infrastrukturális beruházás kezdődött a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. A fejlesztés eredményeként az intézmény versenyképes szolgáltatásokat tud biztosítani a pedagógushallgatók számára. Többek között a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, szertárak, illetve a tanári helyiségek felújítása valósul meg az Európai Unió 419,77 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásából.

Implantátumok osteoszintézisének kutatása és trabekuláris szerkezet kifejlesztése Additive Manufacturing alkalmazásával

A VARINEX Zrt. K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések c. felhívására benyújtott, GINOP-2.2.1-15-2017-00055 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatást a VARINEX Zrt. által vezetett konzorcium kapta, amelynek további tagjai: Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem és a Kereken-Pálya Kft.

FMP-E/1901/1.1/020 A kassai és nyíregyházi botanikus kert dendrológiai gyűjteményének fejlesztése oktatás céljából

A pályázat címe: A kassai és nyíregyházi botanikus kert dendrológiai gyűjteményének fejlesztése oktatás céljából

A kisprojekt vezető kedvezményezettje: Univerzita pavla Jozefa Safárika v Kosiciach (https://www.upjs.sk/)

A kisprojekt partnere: Nyíregyházi Egyetem (http://www.nye.hu/)

EFOP-3.5.1-16-2017-00017 - „NYE-DUÁL” - Új utakon a duális felsőoktatással a Nyíregyházi Egyetemen, az Északkelet-magyarországi térség felemelkedéséért

A Nyíregyházi Egyetem fenntartó által is jóváhagyott Intézményfejlesztési Terve a duális képzéseink fejlesztését tartalmazza. A projekt általános célja, hogy a Nyíregyházi Egyetem olyan új felsőoktatási szolgáltatási és együttműködési formákat alakítson ki környezete gazdálkodó szervezeteinek bevoná-sával, amelyek a térség munkaerő-piaci igényeihez illeszkedő, az új képzési kompetencia követelmé-nyeket is kielégítő kooperatív duális és moduláris képzési programok kifejlesztésével és működtetésével hosszútávon biztosítják a térség tényleges munkaerő-piaci igényeinek kielégítését.

EFOP-3.3.5-17-2017-00069 - Közösségi élmény alapú tanulás

Eötvös József 1868-ban rendelte el, hogy a felállítandó tanítóképzők mellett a tanítójelöltek gyakorlati felkészítését szolgáló mintaiskolák is szerveztessenek”. Olyan intézménytípus kialakítása és fejlesztésének gondolata fogalmazódott meg benne, amelynek minden téren a legjobbnak kell lennie.

EFOP-4.1.3-17-2017-00128 - A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A projekt azonosítója: EFOP-4.1.3-17-2017-00128

A projekt címe: A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Projektgazda neve: Nyíregyházi Egyetem

EFOP-3.2.14-17-2017-00004 - NyEW WAY – AZ ANGOL NYELVOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI EGYETEMMEL

A program a középiskolákban tanuló diákok angol nyelvi tudásának kiegészítését és fejlesztését segíti különböző szinteken, nem formális keretek között. A tudás fejlesztésére szolgáló tartalmak és innovatív módszerek kidolgozásában a Nyíregyházi Egyetem oktatói és más, szakmódszertannal foglalkozó szakemberek is részt vállalnak az oktatást biztosító tíz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskola húsz angoltanára mellett. A közoktatás és felsőoktatás kapcsolatának erősítését szolgálja a nem formális oktatásba bevont angol szakos tanárjelöltek jelenléte és a nyelvórákon történő közreműködése.

A középiskolai tanulók angol nyelvtudásának fejlesztése a továbbtanulás- és később a munkaerőpiaci esélyeket növeli számukra, ugyanakkor segíti a sikeres nyelvoktatás megszilárdítását a közoktatásban.