EFOP-3.2.14-17-2017-00004 - NyEW WAY – AZ ANGOL NYELVOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI EGYETEMMEL

A program a középiskolákban tanuló diákok angol nyelvi tudásának kiegészítését és fejlesztését segíti különböző szinteken, nem formális keretek között. A tudás fejlesztésére szolgáló tartalmak és innovatív módszerek kidolgozásában a Nyíregyházi Egyetem oktatói és más, szakmódszertannal foglalkozó szakemberek is részt vállalnak az oktatást biztosító tíz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskola húsz angoltanára mellett. A közoktatás és felsőoktatás kapcsolatának erősítését szolgálja a nem formális oktatásba bevont angol szakos tanárjelöltek jelenléte és a nyelvórákon történő közreműködése.

A középiskolai tanulók angol nyelvtudásának fejlesztése a továbbtanulás- és később a munkaerőpiaci esélyeket növeli számukra, ugyanakkor segíti a sikeres nyelvoktatás megszilárdítását a közoktatásban.

A projekt közvetlen céljai

· a hátrányos szociokulturális háttérrel rendelkező középiskolai tanulók számára nem formális keretek között biztosítani a felzárkózást angol nyelvből illetve a nyelvvizsgára / érettségi vizsgára történő felkészülést;

· a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek angol nyelvtudásának fejlesztése speciális módszerekkel;

· a projektben résztvevő tanulók, közoktatásban és felsőoktatásban tevékenykedő tanárok és angol szakos egyetemi hallgatók tudásának és tapasztalatának gyarapítása, a szakmai kooperáció megvalósítása a közoktatás és a felsőoktatás (tanárképzés) között;

· élményközpontú és felfedeztető oktatási és tanulási módszerek kidolgozása és alkalmazása, melyek alkalmazkodnak az információs társadalom fiataljainak tanulási szokásaihoz;

· motiváló tartalmú tananyagok létrehozása;

· a multimédiát, szoftvereket és az információs technológia biztosította lehetőségeket alkalmazó módszerek kidolgozása;

· a gyakorló tanárok segítése abban, hogy minél rugalmasabban tudjanak alkalmazkodni az újfajta tanulói habitushoz;

· módszertani műhely megszervezése, ahol a tanárok és a közreműködő tanárjelöltek megoszthatják tapasztalataikat;

· infrastruktúra fejlesztése, mely a korszerű nyelvoktatás körülményeit megteremti.

A projekt hosszú távú céljai

· angol nyelvismeret átadása és megszilárdítása, mely újabb ismeretekhez való hozzáférést tesz lehetővé a jövőben;

· javítja a programban való részvevők továbbtanulási esélyeit, ezáltal növeli versenyképességüket a munkaerőpiacon;

· az angol nyelv ismerete megteremti az élethosszig tartó tanulás feltételeit;

· a jól felszerelt, jó minőségű infrastruktúra, az oktató szoftverek hosszú távon biztosítják a korszerű nyelvoktatás tárgyi feltételeit;

· segíti a területi kiegyenlítődést gazdasági és szociokulturális vonatkozásban.

A projekt azonosítója: EFOP-3.2.14-17-2017-00004

A projekt címe: NyEW WAY – AZ ANGOL NYELVOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI EGYETEMMEL

Az elnyert támogatás összege: 330.000.000,- Ft.

A megvalósítás időtartama: 2017. november 1 – 2021.04.30.