EFOP-3.4.4-16-2017-00020 - JEEP! - Junior Engineer Education Program. Pályaorientáció - matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése a Nyíregyházi Egyetemen

A projekt azonosítója:  EFOP-3.4.4-16-2017-00020 

A projekt címe: JEEP! - Junior Engineer Education Program. Pályaorientáció - matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése a Nyíregyházi Egyetemen 

Kedvezményezett neve:  

Nyíregyházi Egyetem (NyE) (a konzorcium vezetője) 

Együtt A Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) (konzorciumi tag) 

 

A szerződött támogatás összege: 194.957.631 Ft 

 

A támogatás mértéke 100 % 

 

A Nyíregyházi Egyetem (főpályázó, a konzorcium vezetője) eső támogatási összeg: 169 941 809 Ft 

Együtt A Jövő Mérnökeiért Szövetség (konzorciumi tag) eső támogatási összeg: 25 015 822 Ft

A megvalósítás időtartama: 2017.07.01.- 2021.01.31.

 


 

A projekt átfogó célja:

 

A projekt átfogó célja a Nyíregyházi Egyetemen a minőségi oktatáshoz való hozzáférés esélyeinek növelése. A projekt céljai között szerepelnek az alábbiak: a felsőoktatásba való bekerülés fokozása megfelelő és célzott kommunikációs tevékenységekkel és nem-formális tanulási formákkal, a Nyíregyházi Egyetemre jelentkező fiatalok számának emelése, az intézmény vonzerejének növelése, ezen belül is kiemelten ösztönözni az MTMI szakokra való jelentkezést,  a lemorzsolódás értékének csökkentése, különösen a műszaki területen, az országosan mutatkozó pedagógushiányra megfelelő válasz kínálása, a pedagógus pálya vonzóvá tétele a potenciális célcsoportokban, a felvételi vonzáskörzetből, mint hátrányos helyzetű, gazdaságilag leszakadó térségekből érkező fiatalok számára az egyetemi oktatás elérhetővé tétele, képzettségi szintjük növelése, így életesélyeik javítása,  az egyetemmé válás során átalakult képzési portfólió megismertetése a potenciális hallgatókkal, az oktatók és egyetemi munkatársak érzékenyítése, a szakterületük népszerűsítéshez szükséges tartalmak és módszerek megismertetése.  
Az átfogó és a konkrét célok mellett természetesen a projekt minden tevékenységére jellemző, horizontálisan jelentkező célokat is meghatároztunk: a gazdasági élet és az oktatás kapcsolatának erősítése, az egyetem és a környékbeli jelentős gazdasági szereplők együttműködése révén. A partnerség hozzájárul ahhoz, hogy az oktatási kimenetek adekvát választ kínáljanak a munkaerőpiaci igényekre, valamint hogy a Nyíregyházi Egyetem növelje a helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepét; az elméleti-gyakorlati képzési elemek arányainak racionalizálása; oktatási innováció megvalósítása; a potenciális hallgatók digitális kompetenciáinak és információszerzési, -kezelési képességének fejlesztése, a nem-formális oktatás szerepének erősítése.Tágabb értelemben célunk a megye és a régió népességmegtartó erejének növelése, a gazdaság felzárkóztatásának segítése kompetens, naprakész ismeretekkel rendelkező fiatalok képzésével. A projekt során megvalósítanó fontosabb feladatok, tevékenységek: MTMI területet érintő mentori / nagyköveti rendszer, hálózat kialakítása
 
A projekt keretében az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:
 
Junior Engineer Education Program / Készségfejlesztő előadások Élményközpontú szakmai napok szervezése + pályaorientáció / MTMI területet érintő roadshow / MTMI területet érintő interaktív versenyek szervezése, lebonyolítása / MTMI foglalkozások és lehetséges életpályák népszerűsítése / Kutatóhelyi nyílt napok szervezése / Web hely + Android applikáció fejlesztése / Vállalati nyílt napok szervezése / Gyár/üzem/vállalatlátogatások
Munkatapasztalat szerzés (vállalatnál, cégnél, társadalmi szervezetnél 2-3 napos munka szervezés). / Mini állásbörze, ismeretterjesztő workshop szervezése, lebonyolítása / Szakmai ismeretterjesztő teszteket, tananyagokat tartalmazó kiadványok/alkalmazások / Képzők képzése programok lebonyolítása / E-learning tartalmak fejlesztése / Pályaorientációs, motivációs kérdőív elkészítése középiskola 11. évfolyamára járó diákok számára 
Egyetemi nyílt napok szervezése / Nyári egyetem szervezése, lebonyolítása / Nyíri Folkmaraton / Felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő, kommunikációs programok.
 

 

 

 

 

 

 


A projekt nyitókonferenciájának sajtóközleménye

Élményközpontú foglalkozások és tehetséggondozó programok indulnak a Nyíregyházi Egyetemen

 

JEEP!" - Junior Engineer Education Program. Pályaorientáció - matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése a Nyíregyházi Egyetemen a címe annak a pályázati programnak, melyet a Nyíregyházi Egyetem nyert el és valósít meg az elkövetkező években.

2017 júliusban induló és 2020 júniusban záródó projekt célja a felsőoktatásba való bekerülés fokozása megfelelő és célzott kommunikációs tevékenységekkel és nem-formális tanulási formákkal, a Nyíregyházi Egyetemre jelentkező fiatalok számának emelése, az intézmény vonzerejének növelése, ezen belül is kiemelten ösztönzi a műszaki, természettudományos, matematika, informatika (MTMI) szakokra való jelentkezést.

Programjainkkal felhívjuk a diákok figyelmét a műszaki-mérnöki, természettudományos életpálya által nyújtott lehetőségekre. pl. Készségfejlesztő előadások, élményközpontú szakmai napok, MTMI területet érintő roadshow, interaktív versenyek, kutatóhelyi nyílt napok, vállalati nyílt napok szervezése, MTMI foglalkozások és lehetséges életpályák népszerűsítése, Web hely + Android applikáció fejlesztése, gyár-, üzem-, vállalatlátogatások, mini állásbörze, stb.

A foglalkozások célja a kedvcsinálás mellett a tudomány gyakorlati alkalmazásának bemutatása, az eredmények felhasználásának demonstrálása vállalati szakemberek és az egyetem kutatóinak bevonásával. Továbbá hosszú távú célja, hogy csökkentse a hallgatók lemorzsolódását, különösen a műszaki és pedagógus képzési területen.

Tágabb értelemben kompetens, naprakész ismeretekkel rendelkező fiatalok képzésével célunk a megye és a régió népességmegtartó erejének növelése, a gazdaság felzárkóztatásának segítése.

A pályázat központi eleme a Junior Engineer Education Program (JEEP), amely az érdeklődő diákokkal mentori/nagyköveti rendszer keretében, 10 hónapon keresztül megismerteti az egyetemi szakokon végzett munkát műszaki fizika, informatika, biológia, kémia, földrajz témákban élet-közeli, praktikus módon mutatva be az egyes tudományterületeket és elősegíti a felsőoktatásba való bekerülést.

A pályázat a Nyíregyházi Egyetem koordinálásával valósul meg, a projekt konzorciumi partere az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség, amely szervezetet olyan hazai vállalatok hoztak létre, akik elkötelezettek a műszaki és mérnöki képzések fejlesztése, a végzett hallgatók és szakemberek ezen területen való munkába állása iránt. A szervezet tagjai többek között a BO Engineering, a Continental Automotive Hungary Kft., a Diehl Aircabin Kft., az e-ON, az Ericsson, az Evosoft, a Grundfos, a LEGO Manufacturing Kft., a MOL, a Nemak, az NI - National Instruments és a Schaeffler FAG.

A pályázat keretében a következő két évben a műszaki és természettudományos ismereteket népszerűsítő online játékot, fejlesztő applikációt, ún. „menekülő szobát” és több multimédiás szakmai anyagot, ismeretterjesztő műsorokat is fejlesztenek majd a szakemberek.

A pályázat Nyitókonferenciáját 2018. január 23-án tartották a Nyíregyházi Egyetemen, ahol a felsőoktatási intézmény oktatói középiskolásoknak és a résztvevő szakembereknek tartottak élményközpontú bemutató órákat kémiából, fizikából, informatikából, robottechnikából, földrajzból és  biológiából.

 

"JEEP!" - Junior Engineer Education Program. Pályaorientáció - matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése a Nyíregyházi Egyetemen” / EFOP-3.4.4-16-2017-00020

A projekt az Európai Unió Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.