EFOP-3.5.2-17-2017-00001 - Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)

Projektazonosító:

EFOP-3.5.2-17-2017-00001

   

Kedvezményezett neve:

 

 

Nyíregyházi Egyetem    
A pályázat fő tagja:  Debreceni Egyetem    
Konzorciumi tagok: Nyíregyházi Egyetem és Miskolci Egyetem    
EFOP-3.5.2-17-2017-00001 Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)

400.742.309,- Ft

a támogatás mértéke 100%

2017.07.01.- 2020.06.30.
A Nyíregyházi Egyetemre eső projekt összege  

102.332.457,- Ft, a támogatás mértéke 100%

   

A projekt céljai: 1. kooperatív képzések fejlesztése a Debreceni Egyetemen, a Miskolci Egyetemen, valamint a Nyíregyházi Egyetemen. E projekt keretében 8 db szakmai tanárszak (MSc) kidolgozását valamint fejlesztését vállalták a résztvevők. 2. Képzési rendszer kialakítása: a felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése, a lemorzsolódás csökkentése. 3. Szakmai oktatás biztosítása. képzők képzése, valamint vállalati szakemberek bevonása a szakon folyó oktatásba; oktatási innováció. A projekt 8 fejlesztéssel érintett MsC szakjához kapcsolódan 8 célcsoportot definiál: középfokú oktatási intézmények diákjai, felsőoktatásba jelentkező hallgatók; érintett felsőoktatási intézmények a fejlesztések által érintett képzésekben részt vevő hallgatói; tapasztalati szociális munka képzésbe bevonható leendő hallgatók; felsőoktatásból lemorzsolódott, képzésbe visszairányítható hallgatók; oktatók, felsőoktatási intézmények munkatársai; gyakorló helyek szakemberei; mesteroktatók.

A KOSZT projekt keretében három egyetem alkot konzorciumot: 1, Debreceni Egyetem három érintett kara: GTK,MÉK,MK. 2, Miskolci Egyetem három érintett kara: GÉIK,EK, GTK. 3. Nyíregyházi Egyetem két érintett intézete: Gazdálkodástudományi Intézet, Műszaki és Agrár tudományi Intézet. Az együttműködés feltételei a konzorciumi együttműködési megállapodásban került rögzítésre. A feladatmegosztási mátrixot a Megvalósíthatósági Tanulmány 2.3.-as pontja tartalmazza, mely alapján a szakok arányában kerültek felosztásra a vállalt tevékenységek aránya (DE:3/8, ME:3/8, NYE:2/8).