NTP-TMV-17-0118 - Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny


NTP-TMV-17-0118
Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny 890 000 Ft 2017.07.01-2018.06.30.

A Nyíregyházi Egyetem  Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban a tehetséggondozásnak és a versenyszervezésnek nagy hagyománya van. A tanulók versenyekre készítése kiemelt helyet kap az iskolában.

Az intézményben 1989-től folyik a francia nyelv oktatása.  A francia szakos kollégák a kezdetektől kihasználnak minden versenylehetőséget. Készítik tanítványaikat tanulmányi versenyekre és francia nyelvi drámafesztiválokra. Bekapcsolódtak az 5-8. osztályos tanulók  számára meghirdetett megyei, regionális majd országos versenyek szervezésébe. Az országos francia nyelvi tanulmányi versenyt hét éve iskolánk pedagógusai szervezik. A 2016/17-es tanévtől a 9-10. osztályos tanulók  is lehetőséget kapnak a versenyzésre, mely jó felkészülést jelent számukra az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre.

A projekt közvetlen céljai

 • a francia nyelv népszerűsítése,
 • a francia nyelvet tanuló diákok személyiségfejlesztése, készség- és képességfejlesztése,
 • a nyelvtanuláshoz való pozitív beállítódás és kulcskompetenciák fejlesztése,
 • a tehetséges tanulók felkutatása és számukra versenylehetőség biztosítása,
 • a tehetséges tanulók ismereteinek bővülése,
 • a versenyen résztvevő tanulóknak lehetőség biztosítása tehetségük kibontakoztatására,
 • a felkészítő tanárok részére szakmai fórum biztosítása,
 • a felkészítő tanárok számára tapasztalatcsere a kollégákkal, és további tehetséggondozó munkájukhoz tanácsok, megerősítés a zsűritől.

A projekt hosszú távú céljai

 • a tehetséggondozó tanulmányi versenyen résztvevő tanulók tapasztalatot, rutint szerezzenek a későbbi tanulmányi versenyekhez, nyelvvizsgához, illetve érettségihez,
 • a francia nyelvismeret fejlesztése, mely újabb ismeretekhez való hozzáférést tesz lehetővé a jövőben,
 • használható nyelvtudás fejlesztése, amellyel idegen nyelvterületen jól boldogulhatnak a tanulók,
 • javítani a versenyen résztvevők továbbtanulási esélyeit,
 • a francia nyelvismeret fejlesztésével növelni a tanulók versenyképességét a munkaerőpiacon,
 • a francia nyelv ismeretével megteremteni az élethosszig tartó tanulás feltételeit.

A verseny jellege: kétfordulós tanulmányi verseny

A verseny fordulói:
1. forduló: írásbeli forduló
2. forduló: szóbeli forduló (döntő)
 

Az egyes fordulók lebonyolítása

1. forduló: írásbeli forduló (Ideje: 2018. február 12. 14 óra)

Helyszín: minden tanuló a saját iskolájában segédeszköz használata nélkül oldja meg a versenyfeladatokat.

A szóbeli fordulóra meghívott versenyzők (évfolyamonként 16 versenyző) 2018. március 19-ig kapnak értesítés.

2. forduló: szóbeli forduló (Ideje: 2018. április 27. 11 óra)

Helyszíne: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12.

A verseny megnyitóján a résztvevők megismerkednek a zsűri tagjaival, és minden információt megkapnak a verseny menetével kapcsolatban.

A szóbeli fordulón hallott szöveg értését, illetve a szóbeli kifejezőkészséget és kommunikációs készséget mérjük a magnóhallgatás és a zsűrivel folytatott beszélgetés során.

A verseny után a résztvevők díjátadó ünnepségen szereznek tudomást eredményükről.

A projekt azonosítója: NTP-TMV-17-0118

A projekt címe : ORSZÁGOS FRANCIA NYELVI TANULMÁNYI VERSENY

Az elnyert támogatás összege: 890.000,- Ft.

A megvalósítás időtartama: 2017. július 1. – 2018. június 30.