KEHOP-5.2.15-21-2022-00013 „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése a Nyíregyházi Egyetemen”

KEHOP-5.2.15-21-2022-00013

Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Egyetem

Projekt címe: Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése a Nyíregyházi Egyetemen

Operatív program: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

Pályázati felhívás azonosítója és neve: KEHOP-5.2.15-21 - Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése

Projekt helyszíne (ország): Magyarország

Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye): Szabolcs-Szatmár-Bereg

Projekt helyszíne (település): Nyíregyháza

Megítélt támogatás összege: 97 040 000 Ft

Projekt összköltsége: 97 040 000 Ft

Támogatásintenzitás: 100%

Uniós társfinanszírozási arány és alap: KA - 89%

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2022.01.20.

Támogatás megítélésének dátuma: 2022.04.27

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2022.05.23.


A Nyíregyházi Egyetem fenntartója, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány hozzájárulásával, mint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt, államilag elismert felsőoktatási intézmény, a rábízott épületállomány esetében a szükséges energiahatékonysági felújítások megfelelő előkészítésére pályázik jelen, kiemelt fontosságú projekttel. A felújításba bevont épületek az egyetem államilag támogatott feladatainak ellátásában érintett középületek, amelyek jellemzően korszerűtlen épületszerkezeteik miatt igen nagy energiaveszteséggel, drágán üzemelnek. A műszaki előkészítéssel érintett épületek:

 • Nyíregyházi Egyetem - A épület (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, hrsz: 1375/22)
 • Nyíregyházi Egyetem - Tanuszoda (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, hrsz: 1375/22)
 • Nyíregyházi Egyetem - Campus összekötő épület (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, hrsz: 1375/22)
 • Nyíregyházi Egyetem - Tornacsarnok (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, hrsz: 1375/22)
 • Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Tornatermi szárny (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12, hrsz: 2263/94)
 • Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Konyha-éttermi szárny (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12, hrsz: 2263/94)
 • Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Tanulmányi szárny (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12, hrsz: 2263/94)

A fenti, 7 db különálló energetikai rendszerrel rendelkező épület(rész) energetikai korszerűsítésével összesen 26 625 m2 fűtött alapterület érintett. Az épületek állapota vegyes, ennek megfelelően a jelenlegi előkészítési fázisban a megfelelő jogosultságú épületenergetikai szakértők által megfogalmazott, szükségesnek látott munkálatok megvalósítását tervezzük:

 • Épülethatároló szerkezetek utólagos hőszigetelése
 • Külső nyílászárók cseréje (ahol releváns)
 • Hővisszanyerős szellőztetés kiépítése (ahol releváns)
 • Gépészeti rendszerek komplex korszerűsítése, megújuló energiaforrás bevonással
 • Világításkorszerűsítés (ahol releváns)
 • Napelemes rendszerek telepítése és bővítése (ahol releváns). A jelen előkészítési pályázat keretében megvalósuló tevékenységek az alábbiak: Önállóan támogatható tevékenységek - projekt kivitelezési munkák előkészítése
 • Részletes kiviteli tervek és részletes mérnöki költségvetés elkészítése.
 •  Hatósági engedélyek és/vagy állásfoglalások megszerzése - amennyiben releváns.
 • A tervekkel és a hatósági engedélyezési dokumentációk tartalmával összhangban a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció véglegesítése, az eljárás lefolytatása, szerződéskötés.
 •  tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése a hatályos 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt-előkészítési munkák indítása - a támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészítése

Járulékos feladatok - projekt menedzsment személyi jellegű ráfordításai, a kötelező tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátása. A projekt értékelése szempontjából releváns mutatók:

A projekt célja: összhangban a hazai és EU stratégiával, decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerekkel operáló energiahatékonysági fejlesztések megvalósításának előkészítése.

A projekt előkészítése és megvalósítása során a Pályázati felhívás 3.4, 3.5. és 3.6. pontja szerinti követelmények megvalósítását vállalja az Egyetem.

Az igényelt támogatás és a fejlesztendő épületek fűtött alapterületének aránya: 4 026 Ft/m2

A fejlesztendő épületek jelenlegi hőtechnikai adottsága: 3 db HH, 1 db GG, 2 db DD, és 1 db CC besorolású épület érintett.

A fejlesztendő épületek műemléki jellege, védettsége: egyik érintett épület sem áll védettség alatt.

A fejlesztendő épületek megújuló energia felhasználási aránya: jelenleg a csatolt energetikai tanúsítványok szerint minimális, 5% alatti; a fejlesztést követően minden épületben tervezett számottevő megújuló energiaforrás felhasználása. Az előkészítési projekt megvalósításának ütemezése 12 hónapra tervezett a pályázati felhívás előírásai szerint. A szükséges feltételes szerződéseket az Egyetem megkötötte, így pozitív támogatói döntés esetén a műszaki előkészítési munkálatok azonnal megkezdhetőek, amely csökkenti a megvalósítás kockázatait.

GALÉRIA