"Digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen"

RRF-2.1.2-21-2022-00004

 

A Nyíregyházi Egyetem 1,008 milliárd forint, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen” című RRF-2.1.2-21-2022-00004 azonosítószámú pályázat megvalósítására.

A projekt az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával valósul meg 2022.június 01. és 2026.április 30 között.

A projekt célja a Nyíregyházi Egyetem digitális oktatásfejlesztése, valamint a gyakorlati képzés fejlesztése.

A két cél elérését a "C" és a "D" főtevékenységekben tervezett tartalom megvalósításával kívánjuk elérni.

Az egyes tevékenységek az alábbi elemeket tartalmazzák:

- A "C" főtevékenység keretében hálózatfejlesztés valósul meg, célja az Egyetem informatikai hálózati rendszerének fejlesztése az intézmény külső internet kapcsolatának növelése.

- A "C" főtevékenység keretében valósul meg továbbá a távoktatási tananagyfejlesztés keretében Anglisztikai tananyagok kerülnek kidolgozásra magyar és angol nyelven.

- A "C" főtevékenység keretében audiovizuális eszközök beszerzése a zeneintézet számára

- A "D" főtevékenység keretében valósul meg a Tangazdaság eszközfejlesztése a no-tillage és a min-tillage technológia alkalmazása érdekében.

- A "D" főtevékenység keretében továbbá oktatásmódszertani laborok kerülnek kialakításra (High-tech labor, testnevelés labor, Alkotópedagógiai labor ) melyek hozzájárulnak a pedagógusképzés módszertani gyakorlati fejlesztéséhez, valamint az oktatók oktatásmódszertani képzéséhez.

A laborok egy része a műszaki, másik részük a vállalkozói készségek fejlesztését segítik elő az intelligens szakosodást támogató készségfejlesztés keretein belül.

A projekt eredményeként a Nyíregyházi Egyetem komplex oktatási és képzési infrastruktúrájának fejlesztése, a pedagógusképzés módszertani gyakorlati fejlesztése, valamint az oktatók oktatásmódszertani képzése valósul meg.

A fejlesztés következtében végbe megy a távoktatáshoz elengedhetetlen hálózatfejlesztés, létrejönnek a műszaki-, valamint vállalkozói készségeket fejlesztő laborok és központok, melyek hozzájárulnak az oktatásképzés gyakorlat- és hallgatói munkavégzés-központúvá tételéhez, az aktívabb hallgatói részvételhez.

A fejlesztés továbbá hozzájárul az egyetemi polgárok releváns kulcskompetenciái megszerzéséhez a digitális tanulást támogató szolgáltatások, valamint a készség- és gyakorlatorientáltság biztosítása által.

A megfelelő lehetőségek megteremtésével, mentorálással a tanulmányi eredmények javulása várható, csökken a lemorzsolódás, megnő a szakma iránti elhivatottság.

Projekt azonosítója: RRF-2.1.2-21-2022-00004

Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Egyetem

Projekt címe: "Digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen"

Projekt kezdőnapja: 2022.06.01.

Projekt befejezésének várható dátuma: 2026.04.30.

Az intézmény életében kiemelkedő jelentőséggel bír a pilótaképzés fejlesztését szolgáló 1 darab Airline Pilot Standard (APS)  és Multi Crew Co-operation (MCC) képzésre alkalmas eljárásgyakorló berendezés (repülőgép szimulátor) beszerzése.

A projektről bővebb információt a www.nye.hu oldalon olvashatnak.