FMP-E/1901/1.1/020 A kassai és nyíregyházi botanikus kert dendrológiai gyűjteményének fejlesztése oktatás céljából

A pályázat címe: A kassai és nyíregyházi botanikus kert dendrológiai gyűjteményének fejlesztése oktatás céljából

A kisprojekt vezető kedvezményezettje: Univerzita pavla Jozefa Safárika v Kosiciach (https://www.upjs.sk/)

A kisprojekt partnere: Nyíregyházi Egyetem (http://www.nye.hu/)

A pályázat leírása, a pályázat céljai: A projekt célja az együttműködés fejlesztése Szlovákiában és Magyarországon található botanikus kertek, nevezetesen a kassai UPJŠ Botanikus Kertje és a Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus Kertje  között. A pályázati együttműködés, amelyet a két intézmény alkalmazottai végeznek, egy közös dendroflora-oktatási program kidolgozását, valamint gyermekek és felnőttek oktatási támogató tevékenységeit eredményezi. Ez lehetővé fogja tenni az együttműködés szinergikus hatását mindkét intézmény számára, miközben számíthat a látogatók számának növekedésére, legyen az egyéni látogató, gyermekes család vagy iskolás csoport, akik a bővített szolgáltatás miatt vonzóbbnak fogják tartani az intézményeket. A közös projekt elősegíti a régió két botanikus kert együttműködését, és felhívja a figyelmet arra a lehetőségre, hogy a látogatók tegyenek egy kis utazást a partnerország botanikus kertjébe is. A projekt általános céljai a következőképpen foglalhatók össze:

1. Határokon átnyúló együttműködés fejlesztése, a partner botanikus kertekben dolgozó személyek között mindkét országban, találkozók és konzultációk.

2. Új dendrológiai jellegű tanösvény építése, a pihenési tevékenységekkel Kassán és a Nyíregyházán található játszóközpont újjáélesztése valamint az egyes fák címkézése/botanikai információs táblák kihelyezése oktatási céllal.

3. A botanikus kertek látogatószámának növekedése, a határokon átnyúló turizmus fejlődése, tudatosítása a fafajok ökológiai  jelentőségének az éghajlatváltozás tükrében.

A megvalósítás időszaka: 2020. június 01-2021. május 31.

A pályázat értéke: 17.625,02 EUR, az Európai Regionális Fejlesztési Alap hozzájárulása 85%

Hivatkozások: www.skhu.eu, www.viacarpatia-spf.eu.

„A jelen leírás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”